Mátra Kempo SE

A Zen Bu Kan Kempóról

A ZBK Kempo stíluson belül és stíluson kívül is sokan fogalmazták már meg és tették is fel nekem az alábbi kérdéseket, ezen kérdésekre adandó válaszaim sarkaltak arra, hogy egy csokorban összeszedjem és megválaszoljam ezeket a kérdéseket és ezáltal eloszlassak néhány félreértést illetve világosabbá váljon a helyünk és szerepünk valamint nézeteink a ma létez? harcm?vészeti stílusok sokaságában.

Az emberek az egyszer?sítés kedvéért szeretnek sok mindent beskatulyázni, ami nem feltétlenül baj, viszont ebben az esetben lényeges, hogy a dolgokat a megfelel? skatulyába helyezzék el. Remélem, hogy az alábbi gondolatok ebben is segítséget nyújtanak mindazok számára is, akik más harcm?vészeti ággal foglalkoznak, vagy éppen laikusként tekintenek a harci m?vészetek gyakran káoszszer? sokaságára.

A kérdések:

  • A Zen Bu Kan Kempo egy magyar harcm?vészeti stílus?
  • Ha magyar, akkor miben magyar?
  • Ha magyar, akkor miért van japán neve? – vagy ez a név nem is japán?
  • Mit is jelent az hogy Zen Bu kan Kempo?

Az a kifejezés, hogy Zen Bu Kan Kempo szavaira bontva szemlélve semennyire sem magyar! – s?t nem is japán – csak japán szavakból áll, és tükör fordításban értelmetlen maga a kifejezés is! Csak magyarul gondolkodva és körbeírva bír jelentéssel a stílusmegjelölés. A kifejezésben szerepl? japán szavak önmagukban többféle jelentéssel bírnak, az általunk használt jelentéseket írom csak le, ugyanakkor, mint látni fogjuk a Hepburn féle átírás (átírás kanji-ról latin bet?kre, azaz a japán kiejtés alapján angol kiejtési szabályok szerint) jelen esetben is két különböz? jelentés? kanji esetén megegyez? lehet.

? Zen: – tiszta (emberi) szellem

? Bu: – harc

? Kan: – hely, csarnok, templom ugyanezzel a kiejtéssel egy másik kanji-val (?) írva a jelentése: megvalósit

Zen Bu Kan jelentés 1: A Harcm?vészi Szellem Csarnoka

Zen Bu Kan jelentés 2: A Szellem által Megvalósított (Vezérelt) Harc

? Ken: – ököl

? Hoo: – törvény

Egymás után írva a jeleket lesz kenpo vagy kempo. A japán nyelvben nincs külön „m” bet?, így hallás alapján leírva mindkét változat elterjedt, mindkett? helyes, nincs közöttük különbség. (Mgj.: az Egyesült Államokban a kenpo, míg Európában a kempo írásmód az elterjedtebb.)

Kempo: Az ököl törvénye, ököljog; ökölharc; (kínai eredet? japán harcm?vészetek összességét jelölte a kifejezés, ugyan ezen írásjelek kínaiul kiejtve: quanfa).
Az ökölharc jelentés már szintén egy származtatott dolog és ez a jelentés talán abból adódhat, hogy Okinawa szigetén a kempo szó gy?jt?névként a kínai eredet? harcm?vészeteket jelölte, azaz harcmodorokat, stílusokat, quanfa-at (c’huanfa).

A Zen Bu Kan Kempo, jelentései (szabatosan megfogalmazva, körbeírva) mind azt sugallják, hogy: a szellem, értelem fejlesztése, edzése áll a képzési rendszerünk középpontjában, amely szellemiség által tudatosan tudjuk irányítani az ökölharcunkat, küzdelmünket.

zen bu kan kempo, fekete övesek, dan vizsga 2010

És mi is valójában a ZBK Kempo, hát nem más mint egy magyarok által, japán alapokból létrehozott japán-magyar harcm?vészeti stílus (mgj: hasonlót mondhatnak el magukról a Barazil Ju-Jitsu-sok is, csak épen brazil-japán változatban)

A mástól (ju-jitsu, judo, Aikido, Sorinji Kempo, stb.) vett (rossz nyelvek szerint ellopott) alapokat mi soha nem tagadtuk és ezt nem is tartom szégyennek, mivel ez nem egy tárgy amit „bárki” ellophat, hanem ez egy tudás egy képesség, amit csak verejtékes edzésmunka, tanulás árán szerezhet meg bárki aki arra képes.

A feltett kérdésre válaszolva, hogy mit?l magyar a ZBK Kempo: gondolkodásában, oktatási metodikájában ízig-vérig magyar és egyben európai valmint XXI. századi harcm?vészeti stílus. Ugyanakkor a test-test elleni harc már több ezer éves és ez minden népcsoport kultúrájában, történelmében megtalálható valamilyen szinten, legfeljebb feledésbe merült, azaz ilyen értelemben egyetlen ma létez? pusztakezes harcm?vészeti rendszert sem szabadna egy adott népcsoporthoz kötni. Hiszen a több ezer év alatt már számos keveredés és továbbfejl?dés valósult meg az egyes küzdelmi stílusokban. Ugyanakkor azt senki sem vitatja, hogy a keleti harcm?vészetek hatásosak és kell? írásos emlékekkel alátámasztva nagyfokú rendszerezettséggel maradtak fenn az utókor számára.

Így tehát a Zen Bu Kan Kempo számára is kézenfekv? hogy a jól ismert és bejáratott japán szakszavakat és terminológiát használja a saját rendszerén belül így a nevében is. Ezt akár utalásként is felfoghatjuk a japán eredetre, mint ahogy az okinavaiak a kempo szót használták utalásként a kínai eredetre.

Az egyik f? célunk a korhoz igazodó hatékony, reális önvédelmi rendszer, harcm?vészet létrehozása (ez már megtörtént a stílusalapító Nagymesterünk Dr Harnos Imre, Hanshi által) és a frissességének, korhoz igazításának meg?rzése (ez már a mi feladatunk). Azaz a ZBK Kempo állandóan változik, új elemek épülnek be és „elavultak” maradnak ki bel?le, a kornak megfelel? frissesség megtartása végett. Ilyen flexibilitást én még egy tradícionális harcm?vészetben sem találtam legyen az kínai, japán, koreai, vagy magyar. ZBK Kempo övvizsga követelmény-rendszere az elmúlt 15 évben legalább 4-szer változott, frissült b?vült a kor elvárásaihoz úgy, hogy közben egységes rendszer maradt és az újítások nem okoztak káoszt. Arra vonatkozólag, hogy ez harcm?vészet, magyar, m?ködik és „up to date”, pedig szerintem elég bizonyíték az, hogy mi mindenhol ott vagyunk, ahol minket szívesen látnak: Baranta versenyeken, Kung-Fu versenyeken, Ju-Jitsun, Utcai Harcos versenyeken, Ketrecharcon. Letesszük a névjegyünket a hagyomány?rzés mellett, ugyanúgy a formagyakorlatok mellet, mint a full-contact küzdelmek mellett.

Melyik ma létez? Harcm?vészeti stílus az, amely erre a sokrét?ségre és komplexitásra képes? Ha tudtok ilyet, akkor szóljatok nekem is és én leszek az els? aki oda megy továbbtanulni – ett?l a gondolkodásmódtól más a többit?l, és egyben magyar a ZBK Kempo!

Kelt, Bp. 2005. december 31.

Papp Valér, yon dan