Mátra Kempo SE

Az évkezdésről

2015 február 12.

Jó helyen vagyok, jó emberek között és még izzadunk is.

Elkezd?dött az új év, de már rendesen. Már nincs visszasírva az a gondtalan 2-3 nap, amikor a legnagyobb problémánk az volt, hogy a diós vagy a mákos bejglib?l toljuk tele az etet?nket el?ször. Az  edzésmunka szeretete, a tudás és az alkotás iránti vágy jellemzi az edzéseken résztvev?k mentalitását. Jó helyen vagyok, jó emberek között és még izzadunk is. Valahol itt kezd?dhet a boldogság, amikor azt csinálhatod amit szeretsz.

 

Megpróbálom t?szavakban összefoglalni az eddigi másfél hónapot, inspirált a disznóvágás t?szavakban cím? mosolyfakasztó egyperces.

 

Január1,fájafejem,mikorkezdünk,hatodika,gyógysörkéne,tehíztál,énis,fogadalom,sohatöbbetszesz,

mikoredzünk,mégkétnap,sokanvannak,nemelegen,hirdetünk,gyerekvanelég,feln?ttkéne,hadjöjjenek,

télitábor,idénmegyünk,jóvoltazévzárómi,mitedzünkma,szalbazsákongyakorolunk,versenymikorlesz,

ifigyöngyösön,feln?ttpesten,edz?táborralmilegyen,nemérekrá,pedigjóvolnamenni,

melegít?kmikorjönnek,jönnek,rockzenenincsvéletlenül,szemináriumrakijön,én,én,énnem,jólesz,

táborjóvoltmi,csakelkellettvolnamenni,gyöngyösiversenymikorlesz,megyünkutánabulizni,

kikindulnak,majdmeglátjuk,idénisottleszaholtavalyvolt,ott,vanújlogó,DragonDojosis,durva,

milennehanemcsakegyszavakkalválaszolnál,emberméret?,plakátkész,vbidénislesz,lesz,

idénjönazAttilais,zsír,televagyunklányokkalagyerekedzésen,simánlenyomjákafiúkat,ánagyonfáj,

Rajmikeljfelésjárj,fájmég,nemleszvelebaj,miveleabaj,elszakadtatérdszalag,Rajmikeljfelésjárj,

kétmedve,kempotourmikorlesz,kéneegyvágó,többetkénedzeni,megjöttamelegít?,úderaj,nemjóaméret,

nemmegmondtamhogypróbáldfelid?be,félévestmikorhozod,Norbimekkorátesett,lélegzikmég,

forgóütésvan,versenyrekijönsegíteni,jóvoltazévzárómi.

elseje

elseje

Zen Bu Kan Kempo Gyöngyös Zen Bu Kan Kempo Gyöngyös edz? szalba gy hung 10409015_1538277963095923_2105115304478621885_nlogo-v1-show rajm matra-kempo-se-logo-text-over-b-72dpi-rgb

Kiegészítve némi komolysággal. Gyöngyösr?l és Gyöngyöshalászról a 2015-ös II. Mátra Kempo Kupán 18 versenyz? fog indulni. Ez lesz az els? olyan rendezvényünk amit teljes egészében mi, azaz a Mátra Kempo SE szervezünk, mert 2014.12.23-án a Sportegyesület nyilvántartási ügyében az egri törvényszék határozata joger?re emelkedett. A héten beszámolok a gyöngyösi versenyz?kr?l és az el?készületekr?l.

 

Üdv, Döci sensei